Persetujuan Bersama DPRD Dan Bupati Tentang 5 (Lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakila Rakyat Daerah Dan 5 (Lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Eksekutif

Perundang-undangan

 Keputusan DPRD